Danh mục sản phẩm

Bóp da cá sấu

Vui lòng chọn danh mục Bóp-Ví nữ da cá sấu nếu bạn đang tìm sản phẩm dành cho nữ.

Bóp-Ví nam da cá sấu

 

Bóp da cá sấu Thành Vinh, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm. Giá sản phẩm tử 850.000 đ đến 3.000.000 đ

Dưới đây là danh mục sản phẩm Bóp nam da cá sấu của Công ty.

Bóp nam da cá sấu S401a

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 11cm x 8.5cm

Bóp nam da cá sấu S403a

Da cá sấu trơn, kích thước 11cm x 8.5cm

Bóp nam da cá sấu S403b

Da cá sấu trơn, kích thước 11cm x 8.5cm

Bóp nam da cá sấu S403c

Da cá sấu trơn, kích thước 11cm x 8.5cm

Bóp nam da cá sấu S403d

Da cá sấu trơn, kích thước 11cm x 8.5cm

Bóp nam da cá sấu S405a

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S405b

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S405c

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S405d

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S406a

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S406b

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S406c

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S407a

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S407b

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S408

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S409a

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S409b

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S409c

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S410a

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S411a

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S411b

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S411c

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S412a

Da cá sấu gai tay, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S412b

Da cá sấu gai tay, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S412c

Da cá sấu gai tay, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S412d

Da cá sấu gai tay, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S413a

Da cá sấu trơn, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S414a

Da cá sấu trơn, gài nút, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S415a

Da cá sấu gai đuôi, gài nút, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S416a

Da cá sấu gai lưng, đan viền, kích thước 12.5cm x 10cm

Bóp nam da cá sấu S417a

Da cá sấu phối, đan viền, kích thước 12.5cm x 10cm

Bóp nam da cá sấu S418a

Da cá sấu gai đuôi, kiểu đứng, kích thước 9.5cm x 12.3cm

Bóp nam da cá sấu S419a

Da cá sấu trơn, kiểu đứng, kích thước 10.3cm x 11.8cm

Bóp nam da cá sấu S420a

Da cá sấu đầu gù lớn, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S420b

Da cá sấu đầu gù lớn, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S420c

Da cá sấu đầu gù lớn, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S421a

Da cá sấu đầu gù, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S422a

Da cá sấu nguyên con nhỏ, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S422b

Da cá sấu nguyên con nhỏ, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S422c

Da cá sấu nguyên con nhỏ, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S422d

Da cá sấu nguyên con nhỏ, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S423a

Da cá sấu nguyên con nhỏ, đan viền, kích thước 12.5cm x 9.9cm

Bóp nam da cá sấu S423b

Da cá sấu nguyên con nhỏ, đan viền, kích thước 12.5cm x 10cm

Bóp nam da cá sấu S424a

Da cá sấu trơn, mặt trong bằng da cá sấu

Bóp nam da cá sấu S425a

Da cá sấu nguyên con nhỏ, mặt trong bằng da cá sấu

Bóp nam da cá sấu S426a

Da cá sấu nguyên con nhỏ, 3 gấp, mặt trong bằng da cá sấu

Bóp nam da cá sấu S427

Da cá sấu đầu gù, kích thước 13cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S428

Da cá sấu đầu gù lớn, kích thước 9.7cm x 12cm

Bóp nam da cá sấu S429

Da cá sấu trơn, kiểu đứng, kích thước chuẩn