Danh mục sản phẩm

Dây nịt da cá sấu

Vui lòng chọn danh mục Dây nịt-Thắt lưng nữ da cá sấu nếu bạn đang tìm sản phẩm dành cho nữ.

Dây nịt-Thắt lưng nam da cá sấu

 

Dây nịt nam da cá sấu Thành Vinh, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Dây nịt nam da cá sấu của Công ty.

Dây nịt nam da cá sấu S602a

Da cá sấu gai bên không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt nam da cá sấu S602b

Da cá sấu gai bên không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt nam da cá sấu S602c

Da cá sấu gai bên không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt nam da cá sấu S602d

Da cá sấu gai bên không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt nam da cá sấu S603a

Da cá sấu gai giữa không nối, kích thước ~1.2m x 4cm

Dây nịt nam da cá sấu S603b

Da cá sấu gai giữa không nối, kích thước ~1.2m x 4cm

Dây nịt nam da cá sấu S604a

Da cá sấu gai bên không nối, kích thước ~1.2m x 4cm

Dây nịt nam da cá sấu S605a

Da cá sấu trơn không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt nam da cá sấu S605b

Da cá sấu trơn không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt nam da cá sấu S607a

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt nam da cá sấu S607b

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt nam da cá sấu S607c

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt nam da cá sấu S607d

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt nam da cá sấu S607e

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt nam da cá sấu S607f

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt nam da cá sấu S608a

Da cá sấu gai, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt nam da cá sấu S608b

Da cá sấu gai, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt nam da cá sấu S608c

Da cá sấu gai, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Dây nịt nam da cá sấu S609a

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 4cm

Dây nịt nam da cá sấu S609b

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 4cm

Dây nịt nam da cá sấu S609c

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 4cm

Dây nịt nam da cá sấu S610a

Da cá sấu gai, kích thước ~1.2m x 4cm

Dây nịt nam da cá sấu S610b

Da cá sấu gai, kích thước ~1.2m x 4cm

Dây nịt nam da cá sấu S612

Da cá sấu trơn phối nhiều màu, đan viền, kích thước ~1.2m x 4cm

Dây nịt nam da cá sấu S613a

Da cá sấu nguyên đầu gù, không nối từ gù đến chóp đuôi, kích...