Danh mục sản phẩm

Ví card

Ví card Thành Vinh, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Ví card của Công ty.

Ví card da đà điểu E971 a

Da bụng đà điểu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da đà điểu E971 b

Da bụng đà điểu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da đà điểu E972 a

Da chân đà điểu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da đà điểu E972 b

Da chân đà điểu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da đà điểu E972 c

Da chân đà điểu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da đà điểu E972 d

Da chân đà điểu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da đà điểu E972 e

Da chân đà điểu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S971 a

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S971 b

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S971 c

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S971 d

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S971 e

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S971 f

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S972 a

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S972 b

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S972 c

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.7cm

Ví card da cá sấu S973 a

Da cá sấu gai, kích thước 11cm x 7.2cm x 1.5cm

Ví card da cá sấu S973 b

Da cá sấu gai, kích thước 11cm x 7.2cm x 1.5cm

Ví card da cá sấu S974

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.2cm x 1.5cm

Ví card da cá sấu S975

Da cá sấu, kích thước 11cm x 7.2cm x 1.5cm

Ví card da trăn T971

Da trăn, kích thước 11cm x 7.7cm