Danh mục sản phẩm

Túi xách da bò

Túi xách nữ da bò Thành Vinh, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Túi xách nữ da bò của Công ty.

Túi xách nữ da bò B001

Da bò, kích thước 39cm x 24cm x 12cm

Túi xách nữ da bò B002

Da bò, kích thước 31cm x 21cm x 21cm

Túi xách nữ da bò B003

Da bò, kích thước 35cm x 22cm x 15.5cm

Túi xách nữ da bò B004

Da bò, kích thước 34cm x 18cm x 17.5cm

Túi xách nữ da bò B005a

Da bò, kích thước 35cm x 20cm x 12cm

Túi xách nữ da bò B005b

Da bò, kích thước 35cm x 20cm x 12cm

Túi xách nữ da bò B006

Da bò, kích thước 38cm x 26cm x 15.5cm

Túi xách nữ da bò B007a

Da bò phối da trăn, kích thước 37cm x 22cm x 11cm

Túi xách nữ da bò B007b

Da bò phối da trăn, kích thước 37cm x 22cm x 11cm

Túi xách nữ da bò B008a

Da bò, kích thước 34cm x 21cm x 8.5cm

Túi xách nữ da bò B009a

Da bò, kích thước 35cm x 26cm x 16cm

Túi xách nữ da bò B009b

Da bò, kích thước 35cm x 26cm x 16cm

Túi xách nữ da bò B011

Da bò, kích thước 30cm x 36cm x 8.5cm

Túi xách nữ da bò B012a

Da bò, kích thước 40cm x 25cm x 18cm

Túi xách nữ da bò B012b

Da bò, kích thước 40cm x 25cm x 18cm

Túi xách nữ da bò B013

Da bò, kích thước 36cm x 18cm x 26cm

Túi xách nữ da bò B014a

Da bò, kích thước 35cm x 18cm x 22cm

Túi xách nữ da bò B015a

Da bò, kích thước 45cm x 16cm x 29cm

Túi xách nữ da bò B015b

Da bò, kích thước 45cm x 16cm x 29cm

Túi xách nữ da bò B016

Da bò, kích thước 37cm x 23cm x 12.5cm

Túi xách nữ da bò B017a

Da bò, kích thước 27cm x 18cm x 9.5cm

Túi xách nữ da bò B017b

Da bò, kích thước 27cm x 18cm x 9.5cm

Túi xách nữ da bò B018

Da bò, kích thước chuẩn