Danh mục sản phẩm

Túi xách da cá sấu

Túi xách nữ da cá sấu Thành Vinh, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Túi xách nữ da cá sấu của Công ty.

Túi xách nữ da cá sấu S001a

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Túi xách nữ da cá sấu S001b

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Túi xách nữ da cá sấu S001c

Da cá sấu trơn, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Túi xách nữ da cá sấu S001d

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Túi xách nữ da cá sấu S002a

Da cá sấu, kích thước 33cm x 24cm x 13.5cm

Túi xách nữ da cá sấu S002b

Da cá sấu, kích thước 33cm x 24cm x 13.5cm

Túi xách nữ da cá sấu S003

Da cá sấu, kích thước chuẩn

Túi xách nữ da cá sấu S004a

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 14cm

Túi xách nữ da cá sấu S004b

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 14cm

Túi xách nữ da cá sấu S004c

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 14cm

Túi xách nữ da cá sấu S005

Da cá sấu, kích thước 38cm x 28cm x 16cm

Túi xách nữ da cá sấu S006a

Da cá sấu, kích thước 35cm x 22cm x 10cm

Túi xách nữ da cá sấu S006b

Da cá sấu, kích thước 35cm x 22cm x 10cm

Túi xách nữ da cá sấu S007

Da cá sấu, kích thước 37cm x 23cm x 11cm

Túi xách nữ da cá sấu S008

Da cá sấu, kích thước 30cm x 20cm x 10cm

Túi xách nữ da cá sấu S009a

Da cá sấu, kích thước 32cm x 27cm x 10cm

Túi xách nữ da cá sấu S009b

Da cá sấu, kích thước 32cm x 27cm x 10cm

Túi xách nữ da cá sấu S009c

Da cá sấu, kích thước 32cm x 27cm x 10cm

Túi xách nữ da cá sấu S010

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 8cm

Túi xách nữ da cá sấu S011a

Da cá sấu, kích thước 36.5cm x 27cm x 11cm

Túi xách nữ da cá sấu S011b

Da cá sấu, kích thước 36.5cm x 27cm x 11cm

Túi xách nữ da cá sấu S012a

Da cá sấu, kích thước 30cm x 18cm x 11cm

Túi xách nữ da cá sấu S012b

Da cá sấu, kích thước 30cm x 18cm x 11cm

Túi xách nữ da cá sấu S013

Da cá sấu, đáy da bò, kích thước 51.5cm x 30cm x 15cm

Túi xách nữ da cá sấu S014a

Da cá sấu, kích thước 39cm x 21cm x 11cm

Túi xách nữ da cá sấu S014b

Da cá sấu, kích thước 39cm x 21cm x 11cm

Túi xách nữ da cá sấu S015

Da cá sấu, kích thước 31cm x 14.5cm x 10cm

Túi xách nữ da cá sấu S016a

Da cá sấu, kích thước 40cm x 25cm x 14cm

Túi xách nữ da cá sấu S016b

Da cá sấu, kích thước 40cm x 25cm x 14cm

Túi xách nữ da cá sấu S017

Da cá sấu trơn, kích thước chuẩn hoặc theo yêu cầu

Túi xách nữ da cá sấu S018

Da cá sấu, kích thước 39cm x 23cm x 13cm

Túi xách nữ da cá sấu S019a

Da cá sấu, kích thước 36cm x 28cm x 16.5cm

Túi xách nữ da cá sấu S019b

Da cá sấu, kích thước 36cm x 28cm x 17cm

Túi xách nữ da cá sấu S020

Da cá sấu, kích thước 45cm x 28cm x 17cm

Túi xách nữ da cá sấu S021

Da cá sấu, kích thước 35cm x 22cm x 12cm

Túi xách nữ da cá sấu S022a

Da cá sấu, kích thước chuẩn hoặc theo yêu cầu

Túi xách nữ da cá sấu S022b

Da cá sấu, kích thước chuẩn hoặc theo yêu cầu

Túi xách nữ da cá sấu S023a

Da cá sấu trơn, kích thước 35cm x 21cm x 12cm

Túi xách nữ da cá sấu S023b

Da cá sấu trơn, kích thước 35cm x 21cm x 12cm

Túi xách nữ da cá sấu S023c

Da cá sấu, kích thước 35cm x 21cm x 12cm

Túi xách nữ da cá sấu S024

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Túi xách nữ da cá sấu S025

Da cá sấu, kích thước 31.5cm x 21cm x 21.5cm

Túi xách nữ da cá sấu S026a

Da cá sấu, kích thước 28cm x 14cm x 8cm

Túi xách nữ da cá sấu S026b

Da cá sấu, kích thước 28cm x 14cm x 8cm

Túi xách nữ da cá sấu S027a

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Túi xách nữ da cá sấu S027b

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Túi xách nữ da cá sấu S027c

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Túi xách nữ da cá sấu S028

Da cá sấu, kích thước 30.5cm x 26cm x 14cm

Túi xách nữ da cá sấu S029

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 13cm

Túi xách nữ da cá sấu S030

Da cá sấu màu loang, kích thước 33.5cm x 26cm x 13cm

Túi xách nữ da cá sấu S031

Da cá sấu, kích thước 35cm x 27cm x 16cm

Túi xách nữ da cá sấu S032

Da cá sấu, kích thước 42cm x 25cm x 15cm