Danh mục sản phẩm

Ví da cá sấu

Vui lòng chọn danh mục Bóp-Ví nam da cá sấu nếu bạn đang tìm sản phẩm dành cho nam.

Bóp-Ví nữ da cá sấu

 

Ví da cá sấu Thành Vinh, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp. HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Ví nữ da cá sấu của Công ty.

Ví nữ da cá sấu S301a

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S301b

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S301c

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S302a

Da cá sấu gai, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S302b

Da cá sấu gai, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S303a

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 9.5cm x 2cm

Ví nữ da cá sấu S303b

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 9.5cm x 2cm

Ví nữ da cá sấu S304a

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S304b

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S304c

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S304d

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S304e

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S304f

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S305a

Da cá sấu gai, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S306a

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S306b

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S306c

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S307a

Da cá sấu gù, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S307b

Da cá sấu gù, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S308a

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S308b

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S309a

Da cá sấu gai, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S310a

Da cá sấu, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S310b

Da cá sấu trơn, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S311

Da cá sấu, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S313

Da cá sấu trơn, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S318a

Da cá sấu gù, kích thước 19.5cm x 10.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S319a

Da cá sấu gai, kích thước 19.5cm x 10.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S321a

Da cá sấu gù, kích thước 20cm x 11cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S322

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 20cm x 11cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S324a

Da cá sấu gai, kích thước 22cm x 12.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S324b

Da cá sấu gai, kích thước 22cm x 12.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S325a

Da cá sấu, kích thước chuẩn

Ví nữ da cá sấu S327a

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 13cm x 8cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S327b

Da cá sấu gai lưng, kích thước 13cm x 8cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S329a

Da cá sấu gù, kích thước 19.5cm x 11cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S330a

Da cá sấu gai, kích thước 19.5cm x 11cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S331a

Da cá sấu trơn, kích thước 19.5cm x 11cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S334a

Da cá sấu trơn, kích thước 18.7cm x 10cm x 2.2cm

Ví nữ da cá sấu S334b

Da cá sấu trơn, kích thước 18.7cm x 10cm x 2.2cm

Ví nữ da cá sấu S335

Da cá sấu gù, kích thước 28cm x 18cm x 4.5cm

Ví nữ da cá sấu S336a

Da cá sấu gù, kích thước 23cm x 12cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S336b

Da cá sấu gù, kích thước 23cm x 12cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S337

Da cá sấu trơn, kích thước chuẩn hoặc theo yêu cầu

Ví nữ da cá sấu S338a

Da cá sấu gù, dây đeo, kích thước 35cm x 13cm x 6cm

Ví nữ da cá sấu S338b

Da cá sấu gù, dây đeo, kích thước 35cm x 13cm x 6cm

Ví nữ da cá sấu S338c

Da cá sấu gù, dây đeo, kích thước 35cm x 13cm x 6cm