Danh mục sản phẩm

Ví da đà điểu

Ví nữ da đà điểu Thành Vinh, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Ví nữ da đà điểu của Công ty.

Ví nữ da đà điểu E301a

Da đà điểu chân, kích thước 19cm x 9.5cm x 3cm

Ví nữ da đà điểu E301b

Da đà điểu chân, kích thước 19cm x 9.5cm x 3cm

Ví nữ da đà điểu E302a

Da thân đà điểu, kích thước 19cm x 9.5cm x 3cm

Ví nữ da đà điểu E302b

Da thân đà điểu, kích thước 19cm x 9.5cm x 3cm

Ví nữ da đà điểu E302c

Da thân đà điểu, kích thước 19cm x 9.5cm x 3cm

Ví nữ da đà điểu E303

Da đà điểu thân, kích thước 18.5cm x 9cm x 3cm

Ví nữ da đà điểu E304a

Da đà điểu thân, kích thước 18.5cm x 9cm x 3cm

Ví nữ da đà điểu E304b

Da đà điểu thân, kích thước 18.5cm x 9cm x 3cm

Ví nữ da đà điểu E305

Da đà điểu thân, kích thước 19cm x 9cm x 3cm

Ví nữ da đà điểu E307a

Da đà điểu thân, kích thước 19.5cm x 10.5cm x 4cm

Ví nữ da đà điểu E307b

Da đà điểu thân, kích thước 19.5cm x 10.5cm x 4cm

Ví nữ da đà điểu E307c

Da đà điểu thân, kích thước 19.5cm x 10.5cm x 4cm

Ví nữ da đà điểu E307d

Da đà điểu thân, kích thước 19.5cm x 10.5cm x 4cm